Sağlıkta Şafak Vakti
Sağlığınız ve Doğal Görünümünüzün Dostuyuz
+90 212 668 78 78 info@safaktipmerkezi.com

Kalp damar hastalığının teşhisinde efor testinden yeterli veri alınamadığında kullanılan ileri tetkik yöntemidir..

Nükleer Tıp bölümünde yapılan görüntüleme işlemine verilen isimdir. Bu işlem için, hastalara çeşitli yollarla (enjeksiyon veya ağızdan) çok düşük miktarda radyoaktif (radyasyon yayan) ilaç verilir ve daha sonra gama kamera denilen cihaz ile organların 2 veya 3 boyutlu görüntüleri alınır. Görüntüler, özel bilgisayar programları yardımıyla işlenerek organların kanlanması, işlevi, yapısı hem görsel hem de rakamsal olarak değerlendirilir. Böylelikle, hastalıkların erken dönemde tanısı, süreci ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesi kolayca, güvenilir, ağrısız olarak gerçekleştirilmiş olur.

Sintigrafi işlemi için hastalara verilen radyoaktif ilaç dozu çok düşüktür ve bu dozlardaki radyasyonun insanda herhangi bir hastalık veya radyasyona bağlı bir hasar oluşturmadığı bilinmektedir.

Kalp Damar (Koroner Arter) Hastalığı Nedir?

Kalbimizin büyük bölümü kaslardan oluşmaktadır. Kalbin, diğer organlara temiz kan pompalama görevini yeterli ve sağlıklı olarak yapabilmesi için kalp kaslarının da yeterli miktarda temiz kanla beslenmesi gerekir. Kalbi besleyen atardamarlara koroner arter denilmektedir. Kalpte, direkt olarak aortadan çıkan, biri sağ, diğeri de sol olmak üzere iki ana koroner arter mevcuttur. Her bir ana dal, daha küçük yan dallara bölünerek, belirli bir kalp kası bölgesinin beslenmesini üstlenir.

Koroner arterlerin iç yüzeyleri normalde pürüzsüzdür ve kan akışı damar içerisinde sorunsuz seyreder. Ancak, bu damarların içerisinde, zamanla, bazı madde ve hücrelerin birikimi sonucunda, kan akışını azaltacak/engelleyecek şekilde plaklar oluşur (ateroskleroz-damar sertliği). Plakların, damarın içini daraltması neticesinde, o damarın beslediği kalp kası bölümüne giden kan miktarı azalır ve kalbin ritmik çalışmasında ve kasılmasında bozukluklar ortaya çıkar.

Koroner damarlarda görülen bu rahatsızlık, koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı) olarak isimlendirilir. Damarlarda meydana gelen daralmanın derecesine bağlı olarak hastalarda bazı yakınmalar görülür. Bunlardan en tipik olanı fiziksel zorlanma neticesinde ortaya çıkan göğüs ağrısı şikayetidir. Bunun dışında çarpıntı, nabız düzensizliği, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler de oluşabilir. Zamanında fark edilip gerekli önlemler alınmazsa, koroner arterdeki darlık ilerleyip, damarın tamamen tıkanmasına neden olur (kalp krizi), ve bunun sonucunda, kalbin o damar tarafından beslenen kaslarında geriye dönüşsüz harabiyet gelişir. Kaslar kasılma görevini yapamaz, ritim bozuklukları ve ölüme kadar gidebilen ciddi problemler ortaya çıkar.

 

Yorum bırakın: