Sağlıkta Şafak Vakti
Sağlığınız ve Doğal Görünümünüzün Dostuyuz
+90 212 668 78 78 info@safaktipmerkezi.com
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1 View
Radyoloji

Dünyamızda insana verilen değer doğrultusunda tıbbi teknolojik gelişmelerin en fazla yansıdığı sağlık alanlarının başında radyoloji gelmektedir. Bu hızlı gelişmelere bağlı olarak yeni tıbbi cihazlar geliştirilmektedir.

Ünitemiz çağdaş bilgi ile donatılmış hekim ve personel tarafından kullanılan modern cihazlara sahiptir.

Hasta portföyümüz dikkate alınarak şimdilik; direkt röntgen, mamografi, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi aletleri ile hizmet vermekteyiz. Var olan süreç içerisinde Ünitemize yeni aletler eklenecek, var olan aletler teknolojik gelişim takip edilerek yenilenecektir.

Amacımız; hastane olarak sağlıkta en üst başarıyı ve kaliteyi sağlamaktır. Bu yolda radyoloji ünitesinin çok önemli olduğu bilincindeyiz.

 

Direkt röntgen

Kemik yapıların ve vücut bölümlerinin x ışını ile filmlerinin çekilmesine yarar. İleri tetkik gerektiren hastalarda ön bilgi konusunda yardımcı olur. Sağlık tetkiklerinde ilk adımlardandır.

 

Ultrasonografi ve Renkli Doppler

Ses dalgaları kullanılarak yapılan incelemedir. Doku ve organlardaki yapıları, çevre dokularla ilişkilerini ayrıntılı olarak teşhis eder. Renkli doppler ile varis oluşumları damar hastalıkları gibi kanlanma bölgeleri renkli olarak incelenir. Son derece zararsız incelemedir ve gebe takibinde de kullanılır.

 

Mamografi

Memede olabilecek kist, tümör gibi her türlü kitlenin erken teşhisinde ekonomik, yaygın ve en kolay ilk düşünülür yöntemlerden biridir.

 

Bilgisayarlı Tomografi

Tomografi işlemi ilgili bölgeden kesit şeklinde görüntü alınarak değerlendirme demektir. Bu işlem bilgisayar yardımıyla elde edilir. Bir çok hastalık teşhisinde yarar sağlar.