Sağlıkta Şafak Vakti
Sağlığınız ve Doğal Görünümünüzün Dostuyuz
+90 212 668 78 78 info@safaktipmerkezi.com
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
2,136 Views
Kulak Burun Boğaz

Şafak Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz ünitesinde, Endovizyon ve Mikroskop eşliğinde her türlü K.B.B. hastalığının, Endoskopik inceleme ve detaylı kulak muayenesi ve acil, poliklinik ve yatarak tedavileri uzman hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda yaptığımı operasyonları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Endovizyonlu Kulak Burun Boğaz muayenesi,
  • Ses bozuklukları ve tedavisi,
  • Burun tıkanıklıklarının tedavisi,
  • Alerjik Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve muayenesi,
  • Kulak Burun Boğaz operasyonlarının tümü,
  • Kulak Cerrahisi,
  • Bademcik ve Geniz eti Operasyonları.

 

Alerjik nezle (Alerjik rinit) nedir ?

Bir yada birden fazla alerjene karşı duyarlılığı olan bir kimsede , alerjen ile karşılaşma halinde burunda başlıca akıntı , aksırık , kaşıntı ve tıkanıklık şeklinde yakınmaların oluştuğu hastalık tablosu alerjik nezle olarak tanımlanır. Hastalığın isminden de anlaşıldığı gibi kişinin bir alerjene duyarlı olması ve bu alerjen ile karşılaşmanın o kişide nezle yakınmaları oluşturması gerekir. Aksi durumda alerjen nezle tanısı konamaz.

 

Alerjik nezle sık görülen bir hastalık mıdır ?

Her yaş grubunda en sık görülen kronik (müzmin) hastalıklardan biridir. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte toplumlarda alerjik nezle görülme sıklığının %10 ile %25 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Genel olarak batı ülkelerinde bu oran doğu ülkelerinden daha yüksektir. Ülkemizdeki araştırmalar bu oranın batı ülkeleri kadar yüksek olmasa bile doğu ülkelerinden fazla olduğunu göstermiştir.

 

Alerjik nezle neden önemlidir ?

Alerjik nezle; burunda neden olduğu sıkıntılar, iş yada okul başarısının düşmesi, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu, uyku bozuklukları gibi yakınmalar ile yaşam kalitesinde bozulmalara yol açabilir. Ayrıca sinüzit, orta kulak iltihabı ve astım hastalığının kötüleşmesi gibi etkileri de olabilir.

 

Alerjik nezle nasıl gelişir ?

Tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi alerjik nezlenin gelişmesindeki en büyük risk faktörü, o kişinin ailesinde alerjik hastalıkların olması yani kişinin alerjik bir bünyesinin olmasıdır. Ancak özellikle tek yumurta ikizlerinden birinde alerjik nezle saptanırken diğerinde olmaması bilinen bir durumdur. Bu durum alerjik hastalıkların gelişmesinde yalnız genetik faktörlerin rolü olmadığının en büyük kanıtıdır. Nitekim son 20 yılda, özellikle batı ülkelerinde, alerjik hastalıkların iki kata varan oranlarda artmış olması, çevresel faktörlerinde rolü olduğunu düşündürmektedir. Ancak bugüne kadar çevremizdeki binlerce faktörden hangisinin veya hangilerinin buna neden olduğu henüz gösterilememiştir. Sigara, egzoz dumanı, hava kirliliği giderek daha hijyenik ortamlarda yaşamamızın rolü olabileceğine yönelik kanıtlara ulaşılmıştır.

 

Alerjik nezle neden ileri gelir ?

Vücudumuzun hem dış (bakteri, virüs, parazit) hem de iç (kanser gibi) düşmanlara karşı korunması bağışıklık sistemi denen bir sistem ile sağlanmaktadır. Bu sistem tepkilerini aralarında kompleks ilişkiler olan hücre ve moleküler aracılığı ile verir.

Bağışıklık sistemi organizmamız için zararlı olan bir etken ile karşılaştığında, ona karşı güçlü tepkiler üretir ve onu ortadan kaldırarak bize zararlı olmasını engeller. Organizmamız, zararlı olmayan yabancı bir etken ile karşılaştığında ise daha ölçülü tepkiler verir. Çünkü bağışıklık sisteminin verdiği güçlü tepkiler genelde vücudumuz için rahatsızlık verici nitelikte durumlara yol açar. Bunlar vücut sıcaklığının yükselmesi ve kırgınlık gibi genel belirtiler veya tepkinin verildiği organa ait yakınmalar şeklinde kendini gösterir. Bu kapsamda alerji, vücudumuza solunum, mide -barsak veya deri teması ile giren bazı yabancı maddelere karşı gereğinden fazla aşırı tepkiler vermesi olarak tanımlanır. Bir diğer ifadeyle, genel kanının aksine alerji, bağışıklık sistemindeki bir eksiklikten değil, aksine zararlı olmayan bir yabancı maddeye karşı aşırı bir tepki verilmesinden ileri gelir.

 

Alerjik nezleye neden olan alerjenler nelerdir ?

Alerjik nezleden en sık sorumlu olan alerjenler; polenler, ev tozu akarı ve hayvanlardır. Bunların yanı sıra bazı mantarlar, hamam böceği ve nadiren de gıdalar alerjik nezleden sorumlu olabilir. Ülkemizde en sık alerjik nezle nedeni polen alerjisidir ve polenlerden de en sık görüleni ise çayır polenleri yani çim polenleridir. Akar ise ev tozu içinde yaşayan ve gözle görülmeyecek derecede küçük olan bir böcektir ve özellikle de tekstil ürünlerinin üzerinde bulunur. Hayvanlardan ise en sık alerji yaptığı bilinen kedidir.

 

Alerjik nezle tedavi edilebilir mi ?

Mevcut tedaviler hastalığı kontrol altında tutarak hasta kişinin sağlıklı kişiler kadar kaliteli yaşam sürmesine olanak sağlar. Ancak alerjik nezleyi tamamen ortadan kaldıran bir tedavi şekli henüz mevcut değildir.

 

Alerjik nezle nasıl tedavi edilebilir ?

Alerjik nezle tedavisi kabaca üç aşamada incelenebilir.

İlk aşamada; tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi alerjenden sakınmadır. Alerjenden sakınma yakınmaların oluşmasını büyük oranda kontrol edilebilirse de her zaman bunu başarmak mümkün değildir. Bu taktirde yakınmaların düzenli veya gerektikçe kullanılan değişik ilaçlar ile kontrol altında alınması gerekir. Hekimler hastalığın şiddeti, hasta yaşı, kolay kullanılabilirliği ve maliyet gibi faktörlerin göz önünde tutarak her hasta için özgün tedaviler önerirler. Hem alerjenden sakınma hem de ilaç tedavilerini önerilen şekilde uygulaması ile hastaların büyük çoğunluğunda yakınmalar giderilebilir ve hastanın yaşam kalitesi arttırılabilir.

İlk iki aşama tedavileri uygulamasına karşın yeterli yararı görmeyen küçük bir hasta grubunda ise hastaların çoğunlukla “aşı” olarak andıkları immünoterapi tedavisi uygulanabilir. İmmünoterapi tedavisinde hastaya duyarlı olduğu alerjen giderek artan dozlarda verilerek bağışıklık sisteminde verilen tepkilerin azaltılması amaçlanır. Bu tedavi biçimi genelde hastalık kontrolünü arttırsa bile ortadan kaldıramaz. İmmünoterapi yapılma kararı ve nasıl yapılacağı konu hakkında uzmanlık eğitimi almış alerjistler tarafından verilmelidir.

 

Neye alerjik olduğum anlaşılmadan alerjik nezlem tedavi edilebilir mi?

Ülkemizde alerji testlerinin yapıldığı merkez sayısı kısıtlıdır. Her an her yerde alerji testlerini yapmak mümkün değildir. Bu sebeple neye duyarlı olunduğunu gösterilmeden tedaviye başlanabilir. İvedilikle yakınmaların ilaçlar ile kontrol altına alınması ve hastanın yaşam kalitesinin geri kazandırılması hekimlerin birincil önceliğidir.